PRODUKTY
Na?ím cílem je uspokojit na?e zákazníky vysokou p?esností a spolehlivou kvalitou, abychom zajistili, ?e se ka?dy zákazník bude ve svych aplikacích cítit pohodlně a sebejistě s na?ím zbo?ím.
P?E?TěTE SI VíCE
Povodňové světlo (povodňové světlo ?ady B)

Povodňové světlo (povodňové světlo ?ady B)

LED povodňové světlo Nová ?ada LEDIA pro povodňové světlo kombinuje energetickou ú?innost, pokro?ilé optické ovládání a moderní estetiku tenkého profilu a poskytuje vylep?eny vykon aplikacím pro povodňové osvětlení. Robustní tlakově lity kryt poskytuje pokro?ilou správu tepla pro dlouhou ?ivotnost a odolnost v??i povětrnostním podmínkám, aby odolaly náro?nym venkovním prost?edím. Hlavní funkce ◆ Robustní pouzdro z tlakově litého hliníku. ◆ ?o?ka z tvrzeného skla vydr?í nárazy a nárazy. ◆ Odolny v??i korozi, ekologicky prá?kovy materiál. ◆ Zna?kové vysoce kvalitní LED diody, vysoce vykonné, s dlouhou ?ivotností. ◆ Vysoce světelny reflektor a tvrzené sklo o tlou??ce 4 mm. ◆ Mo?nost senzoru denního světla. ◆ Bronzové a p?izp?sobené barvy prá?kové lakování
2020/10/21
Protipovodňové pouli?ní osvětlení

Protipovodňové pouli?ní osvětlení

AC100-27V / AC220-240V; Dr?ák / dr?ák na ze? / dr?ák na sloup, sníma? denního světla, IP65, povrchová úprava ?edá / ?erná, záruka 5 let, 4000K / 5000K / 6000K.
2020/10/12
Skute?né pásky IP68

Skute?né pásky IP68

Skute?ny pásek IP68 LED, vhodny pro venkovní pou?ití, ideální pro pou?ití pod vodou. Flexibilní pásek IP68 / Pásové světlo IP68 / Lanové světlo IP68 / Pru?ny pás pod vodou / Pásek pod vodou světlo / Pru?ny pás pro houpací bazén / Pásové světlo pro houpací bazén. Vhodné pro houpací bazén, venkovní krokové světlo, venkovní dekorativní světlo atd.
2020/11/20
COB Flex Strip - osvětlení LEDIA

COB Flex Strip - osvětlení LEDIA

1. ?ada COB Flex, ?ada COB flex K dispozici pro jednobarevnou, laditelnou bílou, RGB a digitální RGB. 2. Bílá barva COB Flex, k dispozici pro DC12 / 24V, min. ?í?ka 3 mm. 3. Jednobarevny COB Flex, k dispozici pro ?ervenou, zelenou, modrou, ?lutou, jantarovou atd. Flex pás COB, nep?etr?ité světlo bez te?ek, dokonaly světelny vykon, vysoky CRI. Pru?ny pás COB / světlo pásky COB / pásek COB bez te?ky / světlo pásky COB bez te?ek Vhodné pro krycí světlo
2020/11/17
SERVIS

P?ední osvětlovací spole?nosti v mezinárodním mě?ítku

Od svého zalo?ení se spole?nost LEDIA zamě?uje na poskytování slu?eb OEM / ODM a vyvoj r?znych produkt? na míru na?im partner?m.

1. Poptávka: Zákazníci sdělí po?adovany tvarovy faktor, specifikace vykonu, ?ivotní cyklus a po?adavky na shodu.


2. Design: Designérsky tym je zapojen od za?átku projektu, aby zajistil nejlep?í produkty navr?ené na míru tak, aby vyhovovaly pot?ebám klient?.


3. ?ízení kvality: Abychom mohli dodávat vysoce kvalitní struktury, udr?ujeme efektivní
& efektivní systém ?ízení kvality.


4. Hromadná vyroba: Jakmile byly prototypy ově?eny pro konstrukci z hlediska formy, funkce a poptávky, je vyroba dal?í fází.


5. M??eme zajistit p?epravu pro objednávky - a? u? prost?ednictvím vlastních intermodálních slu?eb, jinych dodavatel? nebo kombinací obou.

P?íPAD
Venkovní projek?ní lampa

Venkovní projek?ní lampa

Venkovní projek?ní lampa
2020/11/10
Vnit?ní lampa

Vnit?ní lampa

Vnit?ní lampa
2020/11/10
Venkovní pouli?ní lampa

Venkovní pouli?ní lampa

Venkovní pouli?ní lampa
2020/11/10
Strip projekty

Strip projekty

Strip projekty
2020/11/10
OD 2004

O NáS

Spole?nost Guangzhou LEDIA Lighting Co., Ltd, která byla zalo?ena v roce 2004, je státní high-tech podnik se sídlem v ?ínském Guangzhou, dce?iná spole?nost skupiny HongliZhihui Group (vyrobce 2 nejlep?ích LED balík? v ?íně). S více ne? 30 zku?enymi in?enyry a zku?ební laborato?í CNAS, správou systému ISO 9001/14001, LEDIA poskytuje produkty vysoké kvality na?im vá?enym partner?m po celém světě, v?etně LED venkovního osvětlení, LED pr?myslového osvětlení, LED komer?ního osvětlení a LED dekorativního osvětlení, v?ichni mají kvalifikaci DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC.


Od svého zalo?ení se spole?nost LEDIA zamě?uje na poskytování slu?eb OEM / ODM a vyvoj r?znych produkt? na míru na?im partner?m. Během na?eho rychlého rozvoje je spole?nost LEDIA ráda, ?e se na?i partne?i na jejich trhu stávají stále silněj?ími a p?eje si pokra?ovat v na?ich pevnych vztazích i v p?í?tích letech!

ZJISTěTE SE S NáMI
Sta?í ponechat sv?j e-mail nebo telefonní ?íslo v kontaktním formulá?i, abychom vám mohli zaslat bezplatnou nabídku na?í ?iroké ?kály design?!
Vyberte jiny jazyk
Aktuální jazyk:Czech
快中彩中奖规律