PRODUKTY
Na?ím cie?om je uspokoji? na?ich zákazníkov vysokou presnos?ou a spo?ahlivou kvalitou, aby sme sa u ka?dého zákazníka mohli pri svojich aplikáciách cíti? pohodlne a sebavedome s na?im tovarom.
?íTAJ VIAC
Povodňové svetlo (povodňové svetlo série B)

Povodňové svetlo (povodňové svetlo série B)

LED povodne svetlo Nová séria svetlometov LEDIA kombinuje energetickú ú?innos?, pokro?ilé optické ovládanie a modernú estetiku ?tíhleho profilu a poskytuje vylep?eny vykon aplikáciám svetiel na zaplavenie. Robustné puzdro z tlakového odliatku poskytuje pokrokové riadenie tepla pre dlhú ?ivotnos? a priehradku odolnú vo?i poveternostnym vplyvom, ktorá odolá náro?nému vonkaj?iemu prostrediu. Hlavná funkcia ◆ Robustné puzdro z hliníkového tlakového odliatku. ◆ Objektív z tvrdeného skla odoláva nárazom a nárazom. ◆ Materiál odolny vo?i korózii a korózii. ◆ Zna?kové ?pi?kové LED diódy, vysoko vykonné, s dlhou ?ivotnos?ou. ◆ Vysoko svetelny reflektor a tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. ◆ Mo?nos? sníma?a denného svetla. ◆ Bronzové a prisp?sobené farby prá?kovej povrchovej úpravy
2020/10/21
Povodné svetlo Pouli?né svetlo

Povodné svetlo Pouli?né svetlo

AC100-27V / AC220-240V; Dr?iak / dr?iak na stenu / dr?iak na st?p, sníma? denného svetla, IP65, povrchová úprava sivá / ?ierna, záruka 5 rokov, 4000K / 5000K / 6000K.
2020/10/12
Skuto?né pásky IP68

Skuto?né pásky IP68

Skuto?ny LED pásik IP68, vhodny pre vonkaj?ie pou?itie, ideálny pre pou?itie pod vodou. Flexibilny pásik IP68 / Páskové svetlo IP68 / Lanové svetlo IP68 / Podvodny flexibilny pás / Podvodné páskové svetlo / Pru?ny pásik pre hojdací bazén / Páskové svetlo pre hojdací bazén. Vhodné pre hojdací bazén, vonkaj?ie schodiskové svetlo, vonkaj?ie dekoratívne svetlo at?.
2020/11/20
COB Flex Strip - LEDIA osvetlenie

COB Flex Strip - LEDIA osvetlenie

1. Séria COB Flex, rodina COB flex Dostupné pre jednofarebné, ladite?né biele, RGB a digitálne RGB. 2. Biela farba COB Flex, k dispozícii pre DC12 / 24V, min. ?írka 3mm. 3. Jednofarebny COB Flex, dostupny pre ?ervenú, zelenú, modrú, ?ltú, jantárovú farbu at?. Flex pás COB, nepretr?ité svetlo bez bodiek, perfektny svetelny vykon, vysoké CRI. Pru?ny pásik COB / svetlo pásky COB / páska COB bez bodiek / svetlo pásky COB bez bodiek Vhodné pre krycie svetlo
2020/11/17
SLU?BA

Popredné svetelné spolo?nosti v medzinárodnom meradle

Od svojho zalo?enia sa spolo?nos? LEDIA zameriava na poskytovanie slu?ieb OEM / ODM a vyvoj r?znych produktov na mieru pre na?ich partnerov.

1. Dotaz: Zákazníci povedia po?adovany tvarovy faktor, vykonové ?pecifikácie, ?ivotny cyklus a po?iadavky na zhodu.


2. Dizajn: Dizajnérsky tím je zapojeny od za?iatku projektu s cie?om zabezpe?i? tie najlep?ie produkty na mieru, ktoré vyhovujú potrebám klientov.


3. Riadenie kvality: S cie?om dodáva? vysoko kvalitné ?truktúry udr?iavame efektívne
& efektívny systém riadenia kvality.


4. Hromadná vyroba: Po overení prototypov z h?adiska formy, funkcie a dopytu je vyroba ?al?ím stupňom.


5. M??eme zabezpe?i? prepravu pre objednávky - ?i u? prostredníctvom vlastnych intermodálnych slu?ieb, inych dodávate?ov alebo kombináciou oboch.

PRíPAD
Vonkaj?ia projek?ná lampa

Vonkaj?ia projek?ná lampa

Vonkaj?ia projek?ná lampa
2020/11/10
Vnútorná líniová lampa

Vnútorná líniová lampa

Vnútorná líniová lampa
2020/11/10
Vonkaj?ia pouli?ná lampa

Vonkaj?ia pouli?ná lampa

Vonkaj?ia pouli?ná lampa
2020/11/10
Pásové projekty

Pásové projekty

Pásové projekty
2020/11/10
OD 2004

O NáS

Spolo?nos? Guangzhou LEDIA Lighting Co., Ltd, ktorá bola zalo?ená v roku 2004, je ?tátny high-tech podnik so sídlom v ?ínskom Guangzhou, ktory je dcérskou spolo?nos?ou skupiny HongliZhihui Group (najlep?í vyrobca 2 balíkov LED v ?íne). S viac ako 30 skúsenymi in?iniermi a skú?obňou CNAS, správou systému ISO 9001/14001, LEDIA poskytuje vysoko hodnotné produkty na?im vá?enym partnerom po celom svete, vrátane LED vonkaj?ieho osvetlenia, LED priemyselného osvetlenia, LED komer?ného osvetlenia a LED dekora?ného osvetlenia, v?etky majú kvalifikáciu DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC.


Od svojho zalo?enia sa spolo?nos? LEDIA zameriava na poskytovanie slu?ieb OEM / ODM a vyvoj r?znych produktov na mieru pre na?ich partnerov. Po?as ná?ho rychleho vyvoja je spolo?nos? LEDIA rada, ?e je vidno, ako sa na?i partneri na trhu zv???ujú a posilňujú, a v ?al?ích rokoch si ?elá pokra?ova? v pevnych vz?ahoch!

SPOJTE SA S NAMI
Nechajte svoj e-mail alebo telefónne ?íslo v kontaktnom formulári, aby sme vám mohli bezplatne zasla? cenovú ponuku na na?u ?irokú ?kálu dizajnov!
Zvo?te iny jazyk
Aktuálny jazyk:Slovak
快中彩中奖规律